2018. január 21. Ágnes napja van
   Mai cikkekben keresek
   Heti cikkekben keresek
   Összes cikkben keresek

Wellness magazin - Táltosok, sámánok

Táltosok, sámánok

< Előző   1 ... 62 63 64 65 [66] 
 

A békés teremtés teológiája

                                         -Nyilvántartásba vétetett a Yotengrit Egyház-

 Végre! „ Yotengrit a Tengervégtelen Ős-Szellem Egyháza” néven nyilvántartásba vétettük. Úgy tűnik, olyan jogászok ítélkeztek ezúttal, akik a törvényt ALKALMAZZÁK, nem pedig FÖLHASZNÁLJÁK elfogultan, vagy elkötelezettségből más egyház felé.

A végzés az egyház célját is tömören, összefoglalóan fogalmazta meg: „Spirituális és tanító: ősi alapokon álló korszerű istenhitet hirdeti, melynek gyökerei nemzetünk múltjából erednek. Istenhez, ezáltal a természethez és természetességhez visszavezetni a kétkedő lelket, az értelmetlen és érthetetlen különválasztásával” Mit jelent ez a hitvallás, nagy címletről apróra váltva?

A Yotengrit Egyház nem nosztalgikusan magyarkodók klubja, a vallás nem romantikus múltba projektálás, hanem a rábaközi Tudók (sámánok) ránk testált szellemi hagyatéka. Tételes, tehát teológiával, filozófiai alapokkal, liturgiával és erkölcstannal, valamint „tételekkel” (dogmákkal) rendelkező vallás. Alapját a jégkorszak embere rakta le, amikor az emberek még kisebb közösségekben éltek. Duális világszemléletüket, a Nősténység- hímség kiegészítő egyensúlyát korabeli tapasztalatuk kristályosította ki, - beleértve a bölcselet társadalmi vetületeit, erkölcsi, jogi és szociális vonatkozásban egyaránt. Erre szükségük volt, hogy élni létezni tudjanak. E világszemlélet, a rá épült jog -és erkölcsrenddel a jégkorszak emberének társadalmi szerződése volt, a békés „termelés” érdekében. Mindent szabad (de csak azt!) ami nem árt másnak. Ez a „jó szomszédság tőrvénye.”

A magyar BÜ-ÜN (BÜHN) néven nevezhető vallás ennek a jégkorszakbeli hagyománynak a továbbvitele. Nemzeti oly módon, hogy az egyént nem dobja az emberiség tengerébe, hanem a családba helyezi, a családot a nemzetségbe (ma úgy mondják önkormányzati alapegység) a nemzetségeket a törzsbe (ma régiók), azokat pedig a nemzetközösségekbe. A nemzetet pedig a NEMZETEK KÖZÖSSÉGÉBE. A világközösség a Yotengrit tanok vetületében csak mint nemzetek szövetkezése, nem pedig mint fölbomlása képzelhető el.  A Yotengrit Egyház az egyén, a társadalom alapsejtjeinek létjogosultságát védi, - világközösségben pedig a nemzetet. Mink, magyar követői, tagjai, a magyar nemzetet, a „ jó szomszédság törvénye” jegyében politikai szemszögből nézve nem jobbról, nem balról, nem is középről, hanem föntről. Ne...


Dátum: 2009. 12. 05. 18:45        Forrás: Yotengrit blog

 

Gyöngy (1.)

 

"Gyöngy a csillag, úgy ragyog,

gyöngyszilánkokként potyog,

mint a szőllő fürtösen,

s mint a vízcsepp, hűvösen.

 

Halovány bár a göröngy,

ő is csámpás barna gyöngy;

a barázdák fölfűzik,

a bús földet díszítik.

 

Kezed csillag énnekem,

gyenge csillag kezemen.

Vaskos göröngy a kezem,

ott porlad a szíveden.

 

Göröngy, göröngy elporlik,

gyenge csillag lehullik,

s egy gyöngy lesz az Ég megint,

összefogva szíveink"

                                                                                                (József Attila: Gyöngy)

 

Női rovatot indítunk ezzel a gyönyörű József Attila verssel, GYÖNGY címmel. Női rovatot, de nem afféle "nőciset". Nem "sztárok-pletykák-rucik-kencék-mitfőzzekma" félét (bár az utóbbi három téma nekünk nőknek nem elhanyagolható!). Hanem a női lét mélységeit, lényegi kérdéseit szándékozunk megközelíteni az ide tartozó bejegyzésekben.

A kezdő versben máris számos nőiséggel kapcsolatos analógia található: gyöngy, csillag, víz(csepp), föld, szív, gyöngéd érintés. És ott van benne a férfi is, hiszen férfi által írott szerelmes vers, hódolat a nőnek, a nőiségnek.

Gyöngyök, csillagok, göröngyök; asszonyok, lányok, Nők - elsősorban nektek, rólatok, értetek szólnak ezek az írások. Meg persze a férfiaknak, a férfiakért is. Hiszen hogyan is lennénk meg egymás nélkül...

Itt van mindjárt példának az indulás. Három olyan komment nőiség-asszonyiság témakörben, amit kár lenne veszni hagyni a hozzászólások tömegében. Három olyan írás, ami együtt egy egész, kiegészítik egymást és egységet alkotnak. Íme tehát az első gyöngyszem(ek): B. Tibor, D. Enikő és F. Csilla írása. Így a három komment együtt egy rovatindító bejegyzés. Tibor a téma fölvető a hozzászólásával, Csilla az ötletgazda és e bejegyzés sorozat szorgalmazója, Enikő pedig az indító írás formába öntője.

Szeretettel ajánljuk tehát a Gyöngy című sorozat írásait figyelmükbe:

a "női rovat" vezetői 


Dátum: 2009. 11. 18. 16:51        Forrás: Yotengrit blog

 

Vikár Béla évforduló

 

Vikár Béla évforduló  

 

 Idén ünnepeljük Vikár Béla születésének 150. évfordulóját. A jubileumi rendezvények közül nyáron a Kecskeméti Népzenei Találkozót is Vikár Béla emlékének ajánlották. Néprajztudós és neves gyűjtő volt.  Korát megelőzve, elsők között ment ki falura az 1890-es években népdalokat rögzíteni. A finn és észt, valamint a nyugati nyelveken kívül a grúz nyelvet is annyira elsajátította, hogy Rusztavelli 800 éves eposzát, a Tarielt is híven lefordította.
Munkásságának legismertebb darabja azonban a pompás Kalevala-fordítás, melyet az Akadémia adott ki. Elsőként fordította finn nyelvről magyarra a finn népi eposzt. Közel két évtizedet dolgozott rajta.
Mi most elsősorban ebből az apropóból emlékezünk meg róla.

 

 Egyúttal blog-társaink figyelmébe ajánljuk

 Máté Imre: A finnugor viaskodásról   című írását (olvasható itt a blogban), 

 

 és közlünk egy ismert és szép részletet az eposzból.

Kalevala (Előhang, részlet, ford.: Vikár Béla) :  

 „Mostan kedvem kerekedik, 
Elmém azon töprenkedik, 
Hogy, ím, dalra kéne kelni, 
Ideje volna énekelni; 
Szavaim számban olvadoznak, 
Beszédim bátran buzognak, 
Nyelvem hegyén hajladoznak.

Édes játom, jó barátom, 
Gyermekkori gyöngy korácsom! 
Jer ide, énekeljünk együtt, 
Kettesben a kántust kezdjük, 
Dalaink javára gyújtsunk, 
Legislegszépiből nyújtsunk, 
Kedveseink hadd hogy hallják, 
Tudni vágyók hadd tanulják 
A törekvő zsenge népben, 
A növekvő nemzedékben, /…/

Míg atyám ezeket fújta, 
Fejszenyél-faragva, -fúrva, 
Anyám meg oktatott erre, 
Ujján orsóját pörgetve, 
Én poronty a pallón ültem, 
Körülötte forgolódtam, 
Térde előtt rosszalkodtam./…/

Dalt nékem a fagy is mondott, 
Éneket az eső ontott, 

Dátum: 2009. 11. 03. 17:25        Forrás: Yotengrit blog

 

Ajánló (2.)

 Halottak napja közeledik. Az elmúlás hangulatát és a megújulás feltételét hordozó ősz is azt sugallja, hogy emlékezzünk meg a földi múlandóságról, ezzel együtt halottainkról.

Nézzünk hát szembe a "másik kapuval", és egyúttal szenteljünk szeretetteljes figyelmet szeretteinknek; az elhunytaknak, és a családi összejövetel kapcsán, az élőknek is!

Ehhez a csöndes, méltósággal és szeretettel teli, családi összetartást és "gyökereinket" erősítő, léleképítő, filozófikus tartalmakat is hordozó megemlékezéshez, ajánljuk blog-társaink figyelmébe

A Küszöb Könyve a halálról

című írást, amely előadásként az augusztusi Yotengrit Ünnepen hangzott el (lejegyzett változata itt a blogban megtalálható).


Dátum: 2009. 10. 29. 08:08        Forrás: Yotengrit blog

 

A Yotengrit tanításai: ujjak korunk ütőerén (4.)

 Dibáczi Enikő:

A Yotengrit tanításai: ujjak korunk ütőerén (4.)

„Mindenki kisebbség”?        

     

     Nem keresem direkt, de visszaigazolást kapok szinte nap mint nap az utóbbi időben. Október 10-én szombat délelőtt a Kossuth Rádióban az erdőkről, többek között a néhány éve még növekedni látszó „erdőtelepítési kedv” visszaeséséről esett szó, amelynek okaként több más mellett a törvényi túlszabályozást jelölték meg erdész szakemberek – nemrég itt a blogban többszörös üzenetváltás folyt erről. Hetek óta zeng a média az ú.n. „sukorói beruházástól” – ez része annak a folyamatnak, melyet a Nyirkai Jóslat így ír le: „ A nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld!”. Az internet Startlapon szalagcím volt 4 napja: „Lassan elfogyunk”. Na nem az eredményes fogyókúráról, hanem az aggasztó népességcsökkenésről szólt a cikk - a Yotengrit ezzel kapcsolatos meglátásairól éppen ennek a sorozatnak első részében írtam. Tegnapelőtt az Info Rádió híreiben közölték, hogy „a FIDESZ nemzetbiztonsági kérdésnek tekinti a vízellátást” –  a vízkészlet stratégiai fontosságára Máté Imre többször fölhívta a figyelmet, így itt a blogban lejegyzetelve olvasható 2009. augusztus 9-i, A Nyirkai Jóslat és a mai magyar valóság c. előadásában is. Legutóbb pedig Máté Imre írása Ál-táltosok ebrúdon címmel, ami iránymutatást ad a Yotengrit tanait követőknek a mostanában tapasztalható megnyilvánulások kezeléséhez a „táltos-hittel” kapcsolatban…

Valóban: A Yotengrit tanításai ujjak korunk ütőerén!         

   A minap meg újabb szlogent vágtak az arcomba, amely érzékenyen érintett, és arra késztetett, hogy utána nézzek, mi a Yotengrit ezzel kapcsolatos álláspontja. Ezt a mondatot televízióban hallottam: „Mindenki kisebbség!” Mindenki kisebbség? Valóban?! És vajon miért hangsúlyozzák ezt? Általánosságban a kijelentés igaz. Mindenki tartozik/ tartozhat valamilyen kisebbséghez, körülhatárolható csoporthoz. De csoportba tartozásról nem általánosságban, hanem konkrét viszonylatokban beszélünk. Így tehát az idézett kijelentés: összemosó általánosítás. Mint kiderült, tudatosan. Amint a műsor további részéből megtudtam, célja az volt, hogy az etnikai, vallási, nemi stb. kisebbségek iránti „nagyobb toleranciára” és ú. n. „pozitív diszkriminációra” biztassanak ezzel a...


Dátum: 2009. 10. 27. 13:50        Forrás: Yotengrit blog

 

Ál- Táltosok Ebrúdon

 

ÁL – TÁLTOSOK EBRÚDON

 

Kapom az sms-eket, e-maileket, fölhívásokat, arról, hogy amint az summa summarum fogalmaztatik; "rájár a rúd a táltos hitűekre, táltos hitekre, vallásokra. — Emlegetnek püspöki körlevelet, HVG cikket, ATV adást dilettánsok kerekasztalával stb., - és szolidaritásukról biztosítanak.

 

Köszönöm barátaink, híveink kiálIását, de erre ITT és MOST nincsen szükség. A "YOTENGRIT-VALLÁS" -nevezzük így - nem táltos hit nem is sámán „showmankedés”. Nem is szekta.

 

Szektának nevezzük azokat a vallásképződményeket, melyek más, már létező egyházakból szakadnak ki tartalmi vagy formai megkülönbözések következményeként, - vagy, - különböző vallások elemeiből toldják-foldják össze őket. Azok a magyarkodó képződmények, melyekben akár valódi, akár költött "ősiség" keveredik pl. keresztény elemekkel, sőt annak elemei adják a vezérfonalat, szektának számítanak.

Lehet élni ősi módon, minthogy át lehet költözni az összkomfortos lakásból jurtába vagy kunyhóba, vagy mint öltöny helyett gatyában járni, Mercedes helyett pányvás szekéren közlekedni - ugyanígy lehet sámán módszerekkel kapcsolatot tartani bölcseletre alapozott hitélet helyett a szellemvilággal, -csak MINEK?

Nos, ezt a fajta megtévesztőt és megtévesztettet nevezzük "táltos hitű"-nek, mert az új-okkultizmus gyakorlói összekeverik a táltos és sámán fogalmát IS.

A "Yotengrit-vallás" nem "táltos-hit", hanem ősi sámánizmusból fejlődött tételes vallás. Van filozofikus alapja, dogmatikája,...


Dátum: 2009. 10. 26. 17:04        Forrás: Yotengrit blog

< Előző   1 ... 62 63 64 65 [66]